ĐỘI NGŨ Y TẾ

ONULPLASTICSURGERY

 

 

 


 

 


Board-certified Plastic Surgeon 

Viện trưởng In-Soo KIRK, M.D., PhD


Bác sĩ chuyên gia phẩu thật thẩm mỹ tại hàn quốc.

Bác sĩ điều trị ngoại trú tại bệnh viện ASAN.

Đại học quốc gia Seoul, Đại học quốc gia Kyungpook, Đại học quốc gia Ulsan, Đại học y khoa.

Thành viên thường trực tại hiệp hội thẩm mỹ hàn quốc.

Thành viên chính thức tại hiệp hội tạo hình thẩm mỹ hàn quốc.

Giám đốc hiệp hội phẩu thuật tạo hình sọ hàn quốc.

Thành viên thường trực tại hiệp hội thẩm mỹ quốc tế.

 

Board-certified Plastic Surgeon 


Viện trưởng Sung Teak HONG, M.D.

Bác sĩ chuyên gia khoa phẫu thuật thẩm mỹ 

Đại học Y khoa Hàn Quốc, M.S.

Giáo sư trợ giảng, Trung tâm Y tế Đại học Hàn Quốc

Đại học Y khoa Hàn Quốc

Thành viên thường trực của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hàn Quốc

Thành viên thường trực của Hiệp hội phẫu thuật tạo hình sọ hàm mặt Hàn Quốc 


 


  Board-certified Plastic Surgeon  


Viện trưởng Jung Hwan LEE, M.D.


Bác sĩ chuyên gia phẩu thật thẩm mỹ tại hàn quốc.

Thành viên hiệp hội thẩm mỹ hàn quốc.

Thành viên hiệp hội phẩu thuật tạo hình thẩm mỹ hàn quốc.

Thành viên hiệp hội khoa phẩu thuật sọ hàn quốc.

Thành viên hiệp hội bác sĩ khoa phẩu thuật thẩm mỹ hàn quốc.


Board-certified Plastic Surgeon


Viện trưởng Min Gyu KANG, M.D.

Bác sĩ chuyên gia khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chuyên gia khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Asan Seoul

Thành viên thường trực của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Thành viên thường trực của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Quốc tế

Thành viên thường xuyên của Hiệp hội nghiên cứu về Laser thẩm mỹ, Botox và Filler của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

 


Board-Certified ENT Specialist

Viện trưởng Young Sub LEE, M.D.


Board Certified Otorhinolaryngologist
Professor, Yeonsei University 
Full membe, the Korean Association of Otorhinolaryngology

Full Member, the Korean Society of Otorhinolaryngology-head

and Neck Surgery

Full Member, the Korean Rhinologic Society

Full Member, the Korean Otological Society

 


Board-certified Anesthesiologist
Viện trưởng Ji Yeon LEE, M.D.

Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức

Thành viên chính thức của hiệp hội y học khoa gây mê hồi sức hàn quốc

Thành viên chính thức hiệp hội gây mê hồi sức hàn quốc

Thành viên chính thức của hiệp hội y học khoa gây mê hồi sức quốc tế 

  

Board-certified Anesthesiologist


Viện trưởng Yong Joo KIM, M.D.

Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức 

Thành viên chính thức của hiệp hội y học khoa gây mê hồi sức hàn quốc

Thành viên chính thức hiệp hội gây mê hồi sức hàn quốc

Thành viên chính thức của hiệp hội y học khoa gây mê hồi sức quốc tế 

 
  


Board-certified Dermatologist


Viện trưởng Tae Kwon KIM, M.D. 
Full member, the Korean Society for Aesthetics and Cosmetology
Full member, the Korean Society of Aesthetic Surgery
Full member, the Korean Association for Laser, Dermatology and Trichology

Full member, the Korean Academy of Aesthetic Medicine

  
 

 

  


MEDICAL TEAM

ONULPLASTICSURGERY 

​              

 

 Meet our experts 


  

Board-certified Plastic Surgeon 

Kyung S KOH, M.D.


Served as a Professor in Plastic Surgery, UUCM Asan Medical Center 

Served as the president of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

Served as the president of the Korea Cleft Palate-Craniofacial Association 

Served as the president of Korean academic association of Oculoplastic Surgery, KAOPS, The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

Emeritus professor Asan Medical Center

Seoul National University College of Medicine 

Full member, the Korean society for Aesthetic Plastic Surgery 

Full member, the Korea Cleft Palate-Craniofacial Association

Member of American Society of Plastic Surgeons (ASPS)

Member International Confederation Of Plastic Surgery Societies (ICOPLAST)


 

 

Board-certified Plastic Surgeon 

In-Soo KIRK, M.D., PhD


Board Certified Plastic Surgeon

Visiting Professor, Dept of Plastic Surgery, Seoul ASAN Hospital

Seoul National University College of Medicine

Full member,  the Korean society for Aesthetic Plastic Surgery

Director, the Korea Cleft Palate-Craniofacial Association 

Life member, the Korean Society of Plastic and

Reconstructive Surgeons (KPRAS)

 

  

Board-certified Plastic Surgeon


Sung Teak HONG, M.D.  


Board Certified Plastic Surgeon

Korea University, College of Medicine

Visiting Professor, Korea University Medicine 

Full member,  the Korean society for Aesthetic Plastic Surgery 

Full member, the Korean Society of Plastic and

Reconstructive Surgeons (KPRAS)

Full member, the Korea Cleft Palate-Craniofacial Association

 

  

Board-certified ENT Specialist 

Dong Hyeok IM, M.D.


Board Certified Otorhinolaryngologist

Full member, the Korean Association of Otorhinolaryngology 

Full member,  the Korean society for Aesthetic Plastic Surgery

Full Member, the Korean Society of Otorhinolaryngology-head

and Neck Surgery

Full Member, the Korean Rhinologic Society 
 

  Specialist

Whoa Rang LEE, M.D.


Full member, the Korean Society for Aesthetics and Cosmetology

Full Member, the Korean Society of Aesthetic Surgery

Full Member, the Korean Association for Laser, Dermatology

                      and Trichology

Full Member, the Korean Academy of Aesthetic Medicine

 
Board-certified Anesthesiologist  

JI Young RYU, M.D. 


Board Certified Anesthesiogist

Sungkyunkwan University College of Medicine

Residency, Dept of Anesthesiology and Pain Medicine, Samsung Medical Center 

Full member, the Korean Society of Anesthesiologists 

 
CONTACT US
+82 10 3952 3315
ID: namuTB
ID: namups
+82 10 3952 3315
EMAIL US
NAME
MEMO